Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Niedrzwica Duża, lubelskie


Data ogłoszenia: 2013-06-13 Data wydania: 2013-04-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/189/13 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niedrzwica Duża uchwalonego przez Radę Gminy Uchwałą Nr X/77/03 z dnia 31-07-2003 r. (ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 143 z dnia 01 października 2003 r. poz. 3110 z późn. zm.) w części obrębu geodezyjnego Niedrzwica Duża
Data dodania do bazy: 2013-07-14 19:23:11