Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Grzmiąca gmina Brzeziny, łódzkie


Data ogłoszenia: 2014-05-27 Data wydania: 2014-03-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/283/2014 Rady Gminy Brzeziny z dnia 27 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Brzeziny - rejon wsi Grzmiąca - zachód, teren pomiędzy drogą powiatową nr 5100E, a drogą gminną - działka nr ewid. 200
Data dodania do bazy: 2014-05-30 07:19:20