Strona główna Informacje Polityka prywatnościpowiat włocławski:
Baruchowo
Boniewo
Chodecz
Fabianki
Izbica Kujawska
Kowal
Lubraniec

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat włocławski, kujawsko-pomorskie


Data ogłoszenia: 2017-09-07 Data wydania: 2017-08-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/144/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie miejscowości Mikanowo w gminie Lubanie
Data dodania do bazy: 2017-09-07 20:30:01
Data ogłoszenia: 2017-05-17 Data wydania: 2017-05-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/198/2017 Rady Gminy Choceń z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Choceń, gmina Choceń.
Data dodania do bazy: 2017-06-13 18:35:35
Data ogłoszenia: 2017-03-24 Data wydania: 2017-03-23
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr 28/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 6 ust. 8 pkt 1 uchwały Nr XX/138/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brześć Kujawski w zakresie obszaru położonego w miejscowości Brzezie.
Data dodania do bazy: 2017-04-14 08:23:14
Data ogłoszenia: 2017-02-28 Data wydania: 2017-02-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/138/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brześć Kujawski w zakresie obszaru położonego w miejscowości Brzezie
Data dodania do bazy: 2017-04-26 22:05:43
Data ogłoszenia: 2016-11-15 Data wydania: 2016-11-10
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr 101/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 11 ust. 1 w zakresie „w odniesieniu do terenów o różnym przeznaczeniu”, § 11 ust. 2 w zakresie „w odniesieniu do terenów o różnym przeznaczeniu”, § 20 ust. 10 pkt 2 i 3, § 21 ust. 10 pkt 2 część druga (po przecinku), § 22 ust. 8 część druga (po przecinku), § 23 ust. 11 część druga (po przecinku), § 24 ust. 8 część druga (po przecinku) oraz § 25 ust. 6 uchwały Nr XVII/106/2016 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 6 października 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brześć Kujawski w zakresie obszarów położonych w miejscowości Pikutkowo.
Data dodania do bazy: 2016-11-25 18:44:40
Data ogłoszenia: 2016-10-13 Data wydania: 2016-10-06
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/106/16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 6 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brześć Kujawski w zakresie obszarów położonych w miejscowości Pikutkowo
Data dodania do bazy: 2016-10-19 20:20:02
Data ogłoszenia: 2016-06-03 Data wydania: 2016-05-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/113/16 Rady Gminy Choceń z dnia 20 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Choceń, Gmina Choceń
Data dodania do bazy: 2016-06-06 17:17:04
Data ogłoszenia: 2015-12-29 Data wydania: 2015-12-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/54/15 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brześć Kujawski w zakresie obszaru położonego przy ul. H. Sawickiej w Brześciu Kujawskim
Data dodania do bazy: 2016-01-12 15:06:57
Data ogłoszenia: 2015-12-29 Data wydania: 2015-12-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/53/15 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brześć Kujawski w zakresie obszaru położonego w mieście Brześć Kujawski
Data dodania do bazy: 2016-01-12 15:06:57
Data ogłoszenia: 2015-07-31 Data wydania: 2015-07-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr 79/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr V/36/2015 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brześć Kujawski w zakresie obszaru położonego w mieście Brześć Kujawski
Data dodania do bazy: 2015-07-31 18:01:18