Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Grudziądz, kujawsko-pomorskie


Data ogłoszenia: 2016-12-28 Data wydania: 2016-12-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/265/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Szynych, gmina Grudziądz
Data dodania do bazy: 2017-01-30 17:52:18
Data ogłoszenia: 2016-11-04 Data wydania: 2016-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/246/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego części wsi Turznice, Kobylanka w Gminie Grudziądz
Data dodania do bazy: 2016-11-08 10:51:19
Data ogłoszenia: 2016-11-04 Data wydania: 2016-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/246/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego części wsi Turznice, Kobylanka w Gminie Grudziądz
Data dodania do bazy: 2016-11-08 10:51:19
Data ogłoszenia: 2016-07-12 Data wydania: 2016-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/218/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 179/1, 179/2, 168/7, 168/6, 168/4, 168/1, 162/1, 158, 154/1, 154/2, 154/3, 168/3, 166, 160, 3203/9, cz. działki nr 155 i cz. działki nr 3203/7 w obrębie Lisie Kąty, gmina Grudziądz
Data dodania do bazy: 2016-07-14 12:38:31
Data ogłoszenia: 2016-07-12 Data wydania: 2016-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/219/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki nr 196/4, 210, 215/1, 215/2, 644/3, 644/4 i 644/7, obręb Nowa Wieś 0011, gmina Grudziądz
Data dodania do bazy: 2016-07-14 12:38:31
Data ogłoszenia: 2016-06-03 Data wydania: 2016-05-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/197/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 25 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz–Pelplin–Gdańsk Przyjaźń
Data dodania do bazy: 2016-06-17 18:47:42
Data ogłoszenia: 2016-06-03 Data wydania: 2016-05-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/197/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 25 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz–Pelplin–Gdańsk Przyjaźń
Data dodania do bazy: 2016-06-17 18:47:42
Data ogłoszenia: 2016-06-03 Data wydania: 2016-05-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/197/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 25 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz–Pelplin–Gdańsk Przyjaźń
Data dodania do bazy: 2016-06-17 18:47:42
Data ogłoszenia: 2015-12-04 Data wydania: 2015-11-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/131/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego cz. działki nr 142 i cz. działki nr 143 w obrębie Węgrowo, gmina Grudziądz
Data dodania do bazy: 2015-12-14 23:27:13
Data ogłoszenia: 2015-10-08 Data wydania: 2015-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/109/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działkę nr 173/10, obręb Mokre 0010, gmina Grudziądz
Data dodania do bazy: 2015-10-08 14:05:21