Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Ząbkowice Śląskie, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-03-13 Data wydania: 2017-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/252/2017 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych terenów miasta Ząbkowice Śląskie
Data dodania do bazy: 2017-03-16 12:14:17
Data ogłoszenia: 2017-03-13 Data wydania: 2017-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/253/2017 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego terenu miasta Ząbkowice Śląskie
Data dodania do bazy: 2017-03-16 12:14:17
Data ogłoszenia: 2016-09-09 Data wydania: 2016-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/205/2016 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ząbkowice Śląskie dla terenów położonych w obrębie wsi Jaworek.
Data dodania do bazy: 2016-09-29 15:52:37
Data ogłoszenia: 2016-09-09 Data wydania: 2016-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/207/2016 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbkowice Śląskie.
Data dodania do bazy: 2016-09-29 15:52:37
Data ogłoszenia: 2016-09-09 Data wydania: 2016-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/206/2016 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ząbkowice Śląskie.
Data dodania do bazy: 2016-09-29 15:52:37
Data ogłoszenia: 2016-07-19 Data wydania: 2016-07-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/197/2016 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Sieroszów
Data dodania do bazy: 2016-07-29 20:31:48
Data ogłoszenia: 2016-05-17 Data wydania: 2016-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/180/2016 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Olbrachcice Wielkie – tereny zurbanizowane
Data dodania do bazy: 2016-05-21 11:03:07
Data ogłoszenia: 2016-01-18 Data wydania: 2015-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/149/2015 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Olbrachcice Wielkie w Gminie Ząbkowice Śląskie – tereny rolne i leśne oraz farmy wiatrowe
Data dodania do bazy: 2016-01-18 21:02:55
Data ogłoszenia: 2016-01-18 Data wydania: 2015-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/148/2015 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Stolec – tereny zurbanizowane
Data dodania do bazy: 2016-01-18 21:02:55
Data ogłoszenia: 2016-01-18 Data wydania: 2015-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/147/2015 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Stolec – tereny rolne i leśne oraz farmy wiatrowe
Data dodania do bazy: 2016-01-18 21:02:55