Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Krośnice, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-02-23 Data wydania: 2017-02-20
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 lutego 2017 r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Gminy Krośnice nr XXX/162/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice w obrębie Bukowice, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 773/2
Data dodania do bazy: 2017-02-27 21:41:52
Data ogłoszenia: 2017-02-15 Data wydania: 2017-01-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/185/2017 Rady Gminy Krośnice z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Dąbrowa
Data dodania do bazy: 2017-02-22 17:55:49
Data ogłoszenia: 2017-02-15 Data wydania: 2017-01-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/186/2017 Rady Gminy Krośnice z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w części obrębu Krośnice.
Data dodania do bazy: 2017-02-22 17:55:49
Data ogłoszenia: 2016-12-08 Data wydania: 2016-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/165/2016 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Suliradzice, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 114/2
Data dodania do bazy: 2016-12-12 21:37:16
Data ogłoszenia: 2016-12-08 Data wydania: 2016-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/164/2016 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Grabownica, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 55/7
Data dodania do bazy: 2016-12-12 21:37:16
Data ogłoszenia: 2016-12-08 Data wydania: 2016-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/162/2016 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Bukowice, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 773/2
Data dodania do bazy: 2016-12-12 21:37:16
Data ogłoszenia: 2016-12-08 Data wydania: 2016-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/161/2016 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego naobszarze Gminy Krośnice, w obrębie Bukowice, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 151
Data dodania do bazy: 2016-12-12 21:37:16
Data ogłoszenia: 2016-12-08 Data wydania: 2016-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/163/2016 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Dziewiętlin, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 14/5
Data dodania do bazy: 2016-12-12 21:37:16
Data ogłoszenia: 2016-10-17 Data wydania: 2016-10-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/151/2016 Rady Gminy Krośnice z dnia 10 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Police, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 19/1
Data dodania do bazy: 2016-10-19 20:20:01
Data ogłoszenia: 2016-07-21 Data wydania: 2016-07-14
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.57.9.2016.SP1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 lipca 2016r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Gminy Krośnice nr XXI/130/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Kuźnica Czeszycka, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 148/7
Data dodania do bazy: 2016-07-26 15:28:18