Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Krośnice, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-10-17 Data wydania: 2016-10-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/151/2016 Rady Gminy Krośnice z dnia 10 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Police, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 19/1
Data dodania do bazy: 2016-10-19 20:20:01
Data ogłoszenia: 2016-07-21 Data wydania: 2016-07-14
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.57.9.2016.SP1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 lipca 2016r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Gminy Krośnice nr XXI/130/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Kuźnica Czeszycka, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 148/7
Data dodania do bazy: 2016-07-26 15:28:18
Data ogłoszenia: 2016-06-29 Data wydania: 2016-06-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/130/2016 Rady Gminy Krośnice z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Kuźnica Czeszycka, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 148/7
Data dodania do bazy: 2016-06-30 11:31:51
Data ogłoszenia: 2016-06-24 Data wydania: 2016-06-22
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.57.8.2016.SP1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 czerwca 2016r. stwierdzające nieważność § 3 pkt 7 we fragmencie "przesyłowi i" uchwały Rady Gminy Krośnice nr XX/124/2016 z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Łazy Wielkie, w granicach działek o numerach ewidencyjnych 177/3 (część) i 177/5.
Data dodania do bazy: 2016-06-27 12:13:27
Data ogłoszenia: 2016-05-30 Data wydania: 2016-05-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/124/2016 Rady Gminy Krośnice z dnia 18 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Łazy Wielkie, w granicach działek o numerach ewidencyjnych 177/3 (część) i 177/5
Data dodania do bazy: 2016-05-31 17:39:16
Data ogłoszenia: 2016-03-07 Data wydania: 2016-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/98/2016 Rady Gminy Krośnice z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Stara Huta, w granicach działek o numerach ewidencyjnych 8/5; 8/6; 12/2
Data dodania do bazy: 2016-03-10 18:48:14
Data ogłoszenia: 2016-03-07 Data wydania: 2016-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/99/2016 Rady Gminy Krośnice z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Pierstnica, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 318/1
Data dodania do bazy: 2016-03-10 18:48:14
Data ogłoszenia: 2014-11-18 Data wydania: 2014-11-06
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/266/2014 Rady Gminy Krośnice z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Łazy, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 25/13
Data dodania do bazy: 2014-11-22 19:46:47
Data ogłoszenia: 2014-11-18 Data wydania: 2014-11-06
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/266/2014 Rady Gminy Krośnice z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Łazy, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 25/13
Data dodania do bazy: 2014-11-22 19:46:47
Data ogłoszenia: 2014-06-10 Data wydania: 2014-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/237/2014 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Dąbrowa, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 145/2.
Data dodania do bazy: 2014-06-12 07:34:15