Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Miłkowice, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-05-13 Data wydania: 2016-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/177/2016 Rady Gminy Miłkowice z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Kochlice (MPZP Kochlice)
Data dodania do bazy: 2016-05-22 11:20:25
Data ogłoszenia: 2015-02-10 Data wydania: 2015-02-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Miłkowice z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mterenu położonego w obrębie wsi Głuchowice (MPZP GŁUCHOWICE).
Data dodania do bazy: 2015-03-01 12:50:18
Data ogłoszenia: 2015-02-10 Data wydania: 2015-02-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/25/2015 Rady Gminy Miłkowice z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie miejscowości Lipce - MPZP LIPCE II.
Data dodania do bazy: 2015-03-01 12:50:18
Data ogłoszenia: 2014-09-29 Data wydania: 2014-09-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIV/308/2014 Rady Gminy Miłkowice z dnia 18 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach wsi Rzeszotary i Dobrzejów, gmina Miłkowice.
Data dodania do bazy: 2014-09-30 15:44:42
Data ogłoszenia: 2014-09-29 Data wydania: 2014-09-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIV/308/2014 Rady Gminy Miłkowice z dnia 18 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach wsi Rzeszotary i Dobrzejów, gmina Miłkowice.
Data dodania do bazy: 2014-09-30 15:44:42
Data ogłoszenia: 2014-07-21 Data wydania: 2014-07-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr LI/302/2014 Rady Gminy Miłkowice z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach wsi Siedliska, Studnica, Gniewomirowice – gmina Miłkowice (MPZP S-S-G)
Data dodania do bazy: 2014-07-22 21:34:30
Data ogłoszenia: 2014-07-21 Data wydania: 2014-07-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr LI/302/2014 Rady Gminy Miłkowice z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach wsi Siedliska, Studnica, Gniewomirowice – gmina Miłkowice (MPZP S-S-G)
Data dodania do bazy: 2014-07-22 21:34:30
Data ogłoszenia: 2014-07-21 Data wydania: 2014-07-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr LI/302/2014 Rady Gminy Miłkowice z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach wsi Siedliska, Studnica, Gniewomirowice – gmina Miłkowice (MPZP S-S-G)
Data dodania do bazy: 2014-07-22 21:34:30
Data ogłoszenia: 2014-06-12 Data wydania: 2014-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/291/2014 Rady Gminy Miłkowice z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach Gniewomirowice i Lipce - Osiedle Południowe
Data dodania do bazy: 2014-06-16 20:01:40
Data ogłoszenia: 2014-06-12 Data wydania: 2014-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/291/2014 Rady Gminy Miłkowice z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach Gniewomirowice i Lipce - Osiedle Południowe
Data dodania do bazy: 2014-06-16 20:01:40