Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Legnica gmina Legnica, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2011-12-23 Data wydania: 2011-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/125/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Staromiejskiego Centrum Legnicy – dla terenów U4.3 i MU11.4.
Data dodania do bazy: 2011-12-23 22:34:44
Data ogłoszenia: 2011-08-01 Data wydania: 2011-04-19
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 54/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 19 kwietnia 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Legnicy z dnia 27 września 2010 r. Nr LVII/469/10 w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Tarninów w Legnicy - dla jednostki oznaczonej symbolem A22 MU
Data dodania do bazy: 2011-08-01 18:56:23
Data ogłoszenia: 2011-07-08 Data wydania: 2011-03-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/60/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy - terenów w rejonie ulicy Olkuskiej oraz ulicy Kilińskiego.
Data dodania do bazy: 2011-07-08 19:34:50
Data ogłoszenia: 2011-05-17 Data wydania: 2011-03-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/61/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Tarninów w Legnicy – dla jednostki B 33M.
Data dodania do bazy: 2011-05-17 21:15:00
Data ogłoszenia: 2011-04-07 Data wydania: 2011-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/52/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 174 i 175/1 obr.18 - Bielany w Legnicy.
Data dodania do bazy: 2011-04-07 20:06:00
Data ogłoszenia: 2011-04-07 Data wydania: 2011-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/53/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy - terenu przeznaczonego pod parking przy Szkole Podstawowej nr 7 w Legnicy.
Data dodania do bazy: 2011-04-07 19:30:00
Data ogłoszenia: 2011-04-07 Data wydania: 2011-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/54/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Bielańskiej i Strzeleckiej w Legnicy.
Data dodania do bazy: 2011-04-07 22:52:00
Data ogłoszenia: 2010-12-30 Data wydania: 2010-09-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVII/469/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 września 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Tarninów w Legnicy - dla jednostki oznaczonej symbolem A22 MU
Data dodania do bazy: 2011-02-20 23:01:00
Data ogłoszenia: 2010-12-27 Data wydania: 2010-09-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVII/470/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Kartuzy w Legnicy – tereny usług i mieszkalnictwa, w kwartale zabudowy II Armii Wojska Polskiego, Wrocławska, Rzemieślnicza.
Data dodania do bazy: 2011-04-13 21:21:00
Data ogłoszenia: 2010-06-17 Data wydania: 2010-06-11
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.AL4.0911-14/10 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 czerwca 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej Legnicy Nr LII/439/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dzielnicy Fabryczna w Legnicy
Data dodania do bazy: 2011-03-10 19:03:00