Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Legnica gmina Legnica, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2011-04-07 Data wydania: 2011-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/52/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 174 i 175/1 obr.18 - Bielany w Legnicy.
Data dodania do bazy: 2011-04-07 20:06:00
Data ogłoszenia: 2011-04-07 Data wydania: 2011-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/53/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy - terenu przeznaczonego pod parking przy Szkole Podstawowej nr 7 w Legnicy.
Data dodania do bazy: 2011-04-07 19:30:00
Data ogłoszenia: 2011-04-07 Data wydania: 2011-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/54/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Bielańskiej i Strzeleckiej w Legnicy.
Data dodania do bazy: 2011-04-07 22:52:00
Data ogłoszenia: 2010-12-30 Data wydania: 2010-09-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVII/469/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 września 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Tarninów w Legnicy - dla jednostki oznaczonej symbolem A22 MU
Data dodania do bazy: 2011-02-20 23:01:00
Data ogłoszenia: 2010-12-27 Data wydania: 2010-09-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVII/470/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Kartuzy w Legnicy – tereny usług i mieszkalnictwa, w kwartale zabudowy II Armii Wojska Polskiego, Wrocławska, Rzemieślnicza.
Data dodania do bazy: 2011-04-13 21:21:00
Data ogłoszenia: 2010-06-17 Data wydania: 2010-06-11
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.AL4.0911-14/10 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 czerwca 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej Legnicy Nr LII/439/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dzielnicy Fabryczna w Legnicy
Data dodania do bazy: 2011-03-10 19:03:00
Data ogłoszenia: 2010-04-01 Data wydania: 2010-02-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/419/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – dla południowej części Legnicy rejon os. Sienkiewicza, ul. Jaworzyńskiej i autostrady A4 (jednostki 51ZP, 74ZP, 067KDD)
Data dodania do bazy: 2011-03-24 21:36:00
Data ogłoszenia: 2009-11-24 Data wydania: 2009-10-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/389/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - terenu dawnej rzeźni przy ul. Ścinawskiej w Legnicy.
Data dodania do bazy: 2011-03-23 19:25:00
Data ogłoszenia: 2009-11-24 Data wydania: 2009-10-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/390/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – kwartału zabudowy ograniczonego ulicami Pocztową, Kolejową, Dworcową i Bramą Głogowską
Data dodania do bazy: 2011-03-19 18:28:00
Data ogłoszenia: 2009-11-23 Data wydania: 2009-05-14
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr/668/08 z dnia 14 maja 2009r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Legnicy Nr XXVI/235/08 z dnia 14 lipca 2008 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zosinek w Legnicy
Data dodania do bazy: 2011-05-15 01:10:00