Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-03-01 Data wydania: 2017-02-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/171/17 Rady Gminy Żórawina z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Brzeście
Data dodania do bazy: 2017-04-26 22:05:42
Data ogłoszenia: 2017-03-01 Data wydania: 2017-02-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/172/17 Rady Gminy Żórawina z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Krajków
Data dodania do bazy: 2017-04-26 22:05:42
Data ogłoszenia: 2017-02-23 Data wydania: 2017-02-20
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 lutego 2017 r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Gminy Krośnice nr XXX/162/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice w obrębie Bukowice, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 773/2
Data dodania do bazy: 2017-02-27 21:41:52
Data ogłoszenia: 2017-02-22 Data wydania: 2017-02-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/298/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie
Data dodania do bazy: 2017-02-22 17:55:49
Data ogłoszenia: 2017-02-17 Data wydania: 2017-02-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/773/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnego odcinka ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego we Wrocławiu
Data dodania do bazy: 2017-02-20 21:03:43
Data ogłoszenia: 2017-02-17 Data wydania: 2017-02-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/223/17 Rady Gminy Gromadka z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka w obrębie Krzyżowa, Osła i Różyniec.
Data dodania do bazy: 2017-02-20 21:03:43
Data ogłoszenia: 2017-02-17 Data wydania: 2017-02-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/223/17 Rady Gminy Gromadka z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka w obrębie Krzyżowa, Osła i Różyniec.
Data dodania do bazy: 2017-02-20 21:03:43
Data ogłoszenia: 2017-02-17 Data wydania: 2017-02-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/223/17 Rady Gminy Gromadka z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka w obrębie Krzyżowa, Osła i Różyniec.
Data dodania do bazy: 2017-02-20 21:03:43
Data ogłoszenia: 2017-02-15 Data wydania: 2017-01-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/185/2017 Rady Gminy Krośnice z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Dąbrowa
Data dodania do bazy: 2017-02-22 17:55:49
Data ogłoszenia: 2017-02-15 Data wydania: 2017-01-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/186/2017 Rady Gminy Krośnice z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w części obrębu Krośnice.
Data dodania do bazy: 2017-02-22 17:55:49